Reverzibilní hydrosorbent na bázi organického bio hnojiva

Zadržuje vodu v půdě
• granule při kontaktu s vodou zvětší svůj objem až o 450% a pomalu vodu pouštějí zpět do půdy, půda s peletsepem se chová jako houba
• 1 kg granulí peletsep zadrží 7,6 l vody

Obohacuje půdu o živiny
• granule mají velkou výhodu dlouhodobého, pozvolného uvolňování živin do půdy
• Vysoký účinek pro úrodnost půdy, obohacení humusem a stabilizaci jejího pH

Chrání sazenice před přírodními vlivy
• Sazenice v prvních dvou letech jsou nejohroženější.
• Peletsep je ochrání před sluncem a ještě jim dodá vodu a živiny.
• Dávkování k sazenici 500g, plošně 1000g na m2

Šetří peníze
• (30-40%v některých případech až o 50% menší úmrtnost sazenic v prvních dvou letech, viz výzkum - dvouletý projekt v LS Libavá)Změna objemu hnojiva peletsep v čase po aplikaci 2, 5 a 10 ml vody po 1, 20, 120 minutách a 2 dnech

peletsep peletsep peletsep peletsep


Organický hydrosorbent peletsep zvyšuje retenční vlastnost půdy nejen pro výsadbu sazenic.

Výroba: Reverzibilní hydrosorbent na bázi organického bio hnojiva se vyrábí smícháním stájových odpadů z chovu skotu, prasat a rostlinné výroby, následně fermentován, usušen a míchán se zemědělskými komoditami, biouhlem, popelem z biomasy v přesných poměrech pro danou sazenici, poté lisován do granulí.

Výsledkem je přesný poměr uhlíku, draslíku, dusíku, pH a v neposlední řadě perfektní retence, až o 2,5 m3, vody na jednom hektaru.

Díky spolupráci s výzkumným ústavem a dlouholetým výzkumům můžeme přesně připravit produkt pro druh sazenice stromů, keřů a dalších rostlin.

Vaše dotazy rádi zodpovíme:


vyplňte svůj e-mail:


napište svůj dotaz: