Výhody organického hnojiva peletsep

• Vysoký účinek pro úrodnost půdy, obohacení humusem a stabilizaci jejího pH.
• Obsah živin je vázán na organickou hmotu a nedochází k ztrátě živin vyplavováním.
• Organické látky jsou schopny zadržet velký objem vody, až dvacetinásobek své hmotnosti.
• Granule mají velkou výhodu dlouhodobého, pozvolného uvolňování látek do půdy.
• 1 kg granulovaného hnojiva má stejnou vydatnost jako plné kolečko chlévského hnoje.
• Při procesu sušení je zbaveno klíčivých semen plevů a choroboplodných zárodků.Narozdíl od klasického hnoje je možné fermentované granulované hnojivo peletsep používat nejen na podzim, ale i na jaře a během celého vegetačního období.

Význam statkových a organických bio hnojiv

• zabezpečují přísun organických látek do půdy
• pozitivně ovlivňují biologickou činnost půdy
• zvyšují stabilitu půdních agregátů
• příznivě působí na řadu fyzikálně-chemických vlastností půdy (tvorbu drobtovité struktury, poměr vody a vzduchu, poutání živin)
• organická hnojiva jsou hnojivy univerzálními, obsahují všechny rostlinné živiny a zlepšují využití živin
• zlepšují v půdě hospodaření s vodou (zvyšují vsak dešťové vody, vododržnost půdy, umožňují gravitační a kapilární pohyb vody aj.)
• omezují působení vodní a větrné eroze v půdě
• příznivě ovlivňují obsah přístupného fosforu v půdě a mohou působit na vyvázání (imobilizaci) cizorodých prvků


Rozsah a způsob použití

peletsep je organické hnojivo, které lze použít pro hnojení všech druhů polních plodin, pro hnojení travních porostů a pro hnojení výsevu, předpěstování i výsadby lesních i ovocných dřevin.

Hnojivo je určené k základnímu hnojení i přihnojování. Je vhodné pro rostliny citlivé na chlor.peletsep - pelety, zahrada, vyroba
Typ hnojiva: 18.1 g) Číslo ohlášení: O708
Chemické a fyzikální vlastnostiVzorekSušina
Sušina v % min. 90,0-
Spalitelné látky v % min. 72,080,0
Celkový dusík jako N (%) min. 1,51,6
Celkový fosfor jako P2O5 (%) min. 0,60,6
Celkový draslík jako K2O (%) min. 1,11,2
Hodnota pH 6,5 - 8,5-
Doporučené hodnoty dávkování (t/ha)

• Obilniny 4
• Řepka 6
• Brambory 8
• Trvalé travní porosty 6
Pro pěstování sazenic dřevin se doporučuje dávka 0,5 až 1 kg/m2.
Maximální aplikační dávka je 20 t/ha v průběhu 3 let.


Konkrétní dávka hnojiva peletsep se stanoví dle potřeb plodin, stanoviště a pěstitelských podmínek. Při používání hnojiva peletsep je nutné respektovat zásady správné zemědělské praxe a to zejména ve zranitelných oblastech dle Nitrátové směrnice (Nař. vlády č. 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu v platném znění).

peletsep je veden jako organické hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktu.

Vaše dotazy rádi zodpovíme:


vyplňte svůj e-mail:


napište svůj dotaz: